Działania lokalne

Animacja społeczności lokalnych

Prowadzimy warsztaty:

Kontakt:
Danuta Nowak
email: danuta.nowak.hr@gmail.com
tel.: 605- 827-556

Animacja społeczności lokalnych polega na ożywianiu, pobudzaniu do działania mieszkańców bądź organizacji, które tworzą daną społeczność. Dotyczy osób z tej samej gminy, sołectwa, miasta, dzielnicy lub innej ograniczonej powierzchniowo grupy zamieszkującej dany teren. Tego typu działalność na obszarach wiejskich zwykle nazywana jest (małą) odnową wsi.

W obecnym wyobcowanym świecie pojawia się tęsknota za wspólnotą, plemieniem, wioską, społecznością, w której nie jest się anonimowym, która wspiera, działa dla wspólnej korzyści, dba o relacje sąsiedzkie. A także, w której każdy mieszkaniec bierze odpowiedzialność za życie swoje i innych.
Myśląc o rozwoju miast czy wsi zwykle wskazuje się poprawę warunków materialnych lub bytowych mieszkańców. Jednak poza zapewnieniem tych podstawowych potrzeb jest też potrzeba niematerialna, duchowa, czy społeczna wpływająca na jakość życia.
Do niedawna uważano, że miejscem, które zaspokaja takie potrzeby jest wieś. Przestrzeń, gdzie żyje się spokojniej, wolniej, bliżej natury. Gdzie jedzenie jest nieskażone, wiadomego pochodzenia – zwykle z własnego gospodarstwa lub od sąsiada. Gdzie każdy ma ogród warzywny i kwiatowy, wokół jest dużo zwierząt, wolnych przestrzeni. Sielankowy obraz „wsi spokojnej, wsi wesołej”. Z tego też względu, idąc za wyidealizowanym obrazem wsi, coraz więcej mieszkańców dużych miast przeprowadza się na wieś. By i tak żyć i pracować w mieście, a na swoją wieś wracać po całym dniu w pracy, staniu w korkach, dowożeniu dzieci na dodatkowe zajęcia. Nie pozostaje już czasu dla siebie, a tym bardziej na animowanie działań lokalnych.
Niektórym taki styl życia odpowiada, inni czują, że wpadli w pewną pułapkę. Zwykle okazuje się, że by cieszyć się życiem wiejskim najważniejszy jest pomysł na to „wiejskie” życie, by większość swoich potrzeb móc zaspokajać na miejscu, tu, gdzie się żyje.

Ekspansja mieszkańców miast na wieś, poza korzyściami, stwarza dla mieszkańców wsi utratę swojej tożsamości, integralności. Konieczne jest zachowanie wartości życia wiejskiego, które swoją siłę czerpią z kultury i tradycji.
Niestety, dziś już wieś nie zawsze kojarzy się ze spokojem i produkcją żywności. Są wsie, w których nie ma rolników albo są wielkoobszarowi. Znikają z krajobrazu małe pola uprawne, a nawet przydomowe ogródki.
Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości? Co należy zrobić, by mieszkańcom żyło się dobrze? Jak zatrzymać młodzież na wsi albo co zrobić, by wróciła tu po studiach „w wielkim świecie”?
Jest wiele inspiracji, różne potrzeby.

Animacja lokalna to proces, który nie jest możliwy bez zmiany mentalności mieszkańców. Poczucie odpowiedzialności prowadzi do wzięcia sprawy w swoje ręce. Wyjścia od postawy: „to mi się należy” lub „i tak się nie uda” do postawy sprawczości. Dotyczy to zarówno swojego najbliższego otoczenia, jak i przyszłości rodziny, czy społeczności, w której się żyje.

Czasem, by dostrzec tą różnicę konieczne są osoby z zewnątrz, które widzą daną sytuację z lotu ptaka. Ich wiedza i doświadczenie może wspomóc odkryć niepowtarzalne zasoby i potencjał danej społeczności i wspierać animowanie zmian.

 

© 2012-2021 Zielona Edukacja